Marsz konstytucji

Marsz

Image

Marsz bez przemówień

Zaproszenie na Marsz Konstytucji 3 maja 2024. Marsz bez przemówień!

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić wszystkich Polaków na apolityczny marsz bez przemówień, który odbędzie się w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Marsz rozpocznie się w dniu 3 maja, o godzinie 14:00 na Palcu Konstytucji w Warszawie. Celem jest uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, która była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

Jako organizator, pragnę podkreślić, że marsz jest całkowicie apolityczny i bezpartyjny. Nie będzie żadnych przemówień politycznych, ani manifestacji politycznych. Pragnę po prostu uczcić ważne wydarzenie w historii naszego kraju i podkreślić jego znaczenie dla demokracji i wolności.

Faktycznie, idea marszu bez przemówień polega na zastąpieniu przemówień politycznych, wspólnym śpiewaniem polskich piosenek rockowych. Listę wybranych utworów znajdziesz w menu głównym w zakładce ‘utwory’.

Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w Marszu Konstytucji 3 maja. Każdy z nas może w ten sposób wyrazić szacunek dla naszych przodków i ich walce o wolność i niepodległość. Będzie to również okazja do spotkania się i przeżycia tego ważnego dnia wraz z innymi osobami.

Serdecznie zapraszam i liczę na Państwa obecność!

Z poważaniem,

 

Tadeusz Rudzik

Organizator marszu bez przemówień.

Idea marszu bez przemówień

W 2022 roku doszliśmy do przekonania, że potrzebny jest marsz inny niż wszystkie. Pomysł padł na zorganizowanie wydarzenia, Marsz Konstytucji 3 maja, jako marszu bez przemówień. Marszu, który jest w stanie zjednoczyć różne osoby, mające różne doświadczenia, różne systemy wartości, różne poglądy polityczne, różny stosunek do religii.

To, co łączy osoby w zaangażowane w Marsz Konstytucji to jeden fakt, że wszyscy jesteśmy Polakami. Różnymi, ale szanującymi się nawzajem. Mającymi świadomość, że wolność, którą każdy z nas posiada jest ograniczona prawami innych. Świadomi, że Konstytucja RP ma stać po stronie dbania o wolność każdego z nas.

Zachęcamy do uczestnictwa w Marszu Konstytucji z polską flagą i śpiewania polskich piosenek.

Celem Marszu Konstytucji jest nagłośnienie chwalebnej i bogatej kultury i różnorodności Polaków. Marsz Konstytucji ma na celu stworzenie świadomości podstawowych obowiązków zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jako obywatele Polski, wierzymy mocno w myśli, że:

  • Źródłem praw jest obowiązek. Jeśli wszyscy wykonamy nasze obowiązki, prawa nie będziemy daleko szukać.
  • Każdy Polak powinien zapomnieć, że jest członkiem partii, wyznawcą religii, reprezentantem mniejszości lub większości. Każdy musi pamiętać, że jest Polakiem i ma w Polsce wiele praw, ale z pewnymi obowiązkami.

 

Image
Image

O marszu bez przemówień

Marsz bez przemówień stanowi przeciwwagę, dla czasów, gdy polityczne podziały często dominują w przestrzeni publicznej, pokazując, że muzyczne przesłanie i wspólne śpiewanie polskich piosenek może być równie silnym wyrazem przekonań, jak tradycyjne przemówienia czy hasła. Jest to także forma aktywnego uczestnictwa obywatelskiego, która pozwala ludziom na wyrażanie swojego głosu i uczestniczenie w społecznych inicjatywach, niezależnie od swoich politycznych przekonań.

Marsze i manifestacje często są kojarzone z przemówieniami politycznymi, hasłami i transparentami. Jednakże istnieją również wyjątkowe wydarzenia, takie jak nasz marsz bez przemówień, które stawiają na zupełnie inny sposób wyrażania uczuć, poglądów i jedności społecznej.

Marsz bez przemówień to wyjątkowe wydarzenie, które skupia się na muzycznym przekazie i wspólnym śpiewaniu popularnych polskich piosenek. To okazja, by obywatele z różnych grup społecznych, niezależnie od politycznych, ideologicznych czy światopoglądowych przekonań, mogli razem celebrować muzykę i tworzyć atmosferę wspólnoty.

Marsz bez przemówień jest wyrazem jedności społecznej, ponieważ uczestnicy nie skupiają się na podziałach czy różnicach, ale na wspólnym byciu razem. Muzyka ma niezwykłą moc łączenia ludzi, przekraczając granice języka, kultury, poglądów czy polityki. W czasach, gdy podziały społeczne często są na pierwszym planie, marsz bez przemówień jest inspirującym przykładem, jak szukać wspólnych punktów zainteresowania i jednoczyć się wokół nich.

Warto również zwrócić uwagę na to, że marsz bez przemówień jest formą wyrażania wolności słowa i prawa do swobodnego wyrażania swojego przekonania w sposób pokojowy i twórczy. Uczestnicy marszu manifestują swoje przekonania poprzez muzykę rockową, w atmosferze pozbawionej politycznych napięć, uprzedzeń i konfliktów.

Marsz bez przemówień to wyjątkowe wydarzenie, które promuje jedność społeczną poprzez muzykę i wspólne śpiewanie piosenek rockowych. Jest to forma wyrażania przekonań i uczuć w sposób pozbawiony politycznych przemówień czy wystąpień, co jest inspirującym przykładem szukania wspólnych punktów zainteresowania i jednoczenia się ludzi wokół wartości kulturowych i społecznych. Marsz bez przemówień jest również wyrazem wolności słowa i prawa do pokojowego manifestowania swoich przekonań. To unikalne wydarzenie, które może być inspiracją dla innych inicjatyw społecznych i kulturalnych, promujących jedność, różnorodność i tolerancję w społeczeństwie.

Marsz bez przemówień może także przyczynić się do kształtowania pozytywnego obrazu społeczeństwa, które jest otwarte na różnorodność kulturową i ideologiczną, gdzie ludzie potrafią jednoczyć się wokół wspólnych wartości i celebrować wspólnotę. To forma aktywizmu społecznego, która promuje twórcze i pokojowe wyrażanie przekonań, a jednocześnie przekazuje pozytywny przekaz jedności i wspólnoty.

Warto zauważyć, że marsz bez przemówień jest również inspirujący dla młodszych pokoleń, pokazując, że istnieją różnorodne formy wyrażania przekonań i angażowania się w społeczne inicjatywy, niekoniecznie związane z tradycyjnymi przemówieniami czy manifestacjami. To forma partycypacji społecznej, która może przyciągnąć uczestników, niezależnie od ich doświadczeń czy politycznych przekonań.

Marsz bez przemówień to niezwykłe wydarzenie, które promuje jedność społeczną, poprzez muzykę i celebrację kultury popularnej. Jest to forma aktywizmu społecznego, która może inspirować innych do twórczego i pokojowego wyrażania swojego głosu w społeczeństwie. To także przykład, jak muzyczne przesłanie może stanowić silny wyraz jedności, tolerancji i wspólnoty w czasach politycznych podziałów.

Spaceruj. Śpiewaj. Świętuj.

Wymagająca sytuacja

Główna część Marszu Konstytucji, w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 maja, to marsz w czasie którego będziemy śpiewać polskie piosenki rockowe. Podziały i atomizacja społeczeństwa, milionów Polaków jest zauważalna. Dlatego tak ważne jest, aby Polacy mogli wspólnie świętować, zachowując swoje przekonania, wartości i ideały. Uczestnicy różnych manifestacji, wieców  i zgromadzeń uważają, że trudno jest być razem w sytuacji, gdy organizatorem wydarzenia jest partia polityczna lub ideowo określona grupa osób. Wiele osób nie chce uczestniczyć w wydarzeniach publicznych z uwagi na możliwość otrzymania ‘łatki popieracza’ określonej idei czy światopoglądu. Uważają również, że wiece, marsze oraz wydarzenia publiczne mają na celu pokazanie w mediach skali poparcie jednej opcji, idei lub organizatora.

Proste działania. Spaceruj. Śpiewaj. Świętuj.

W zaledwie trzech słowach ‘Spaceruj. Śpiewaj. Świętuj.' Stworzyliśmy zapadające w pamięć i motywujące wezwanie do działania dla Polaków. Jeśli Polacy zobaczą informację o Marszu Konstytucji, mogą podzielić się tą informacją ze znajomymi, wspólnie przyjść na marsz. Nikt, nie będzie uważał, że stoi za tym przekazem określona ideologia czy światopogląd. Poczucie wspólnoty, wspólne świętowanie, pragnienie bycia razem. Tylko takie proste przesłanie towarzyszy marszowi konstytucji. Aby marsz nie był tylko wydarzeniem dla znajomych, zapraszamy WSZYSTKICH chętnych.

Image
Marsz Konstytucji 3 maja

14:00 - start – Plac Konstytucji w Warszawie
14:00 – 16:00 - Marsz Konstytucji 3 maja 2024 ul. Marszałkowską
16:00 - koniec – Plac Bankowy w Warszawie